Osaamistalous 

  

Keskisuomalainen osaamistalous maailmansarjaan

Osaamistalous tarkoittaa aineettoman pääoman, kuten osaamisen ja tietotaidon, hyödyntämistä liiketoiminnassa. Osaamisen kärkemme ovat oppiminen ja koulutus, liikunta, teknologia, kyberturvallisuus sekä ympäristö- ja bioenergiaosaaminen.

 

Keski-Suomi - koulutuksen ja sivistyksen maakunta

Keski-Suomi on, ja haluaa jatkossakin olla, koulutuksen ja sivistyksen maakunta, jossa kasvatus, koulutus ja tutkimus sekä vapaa sivistystyö ovat vahvoja erikoistumisalueita. Huippuosaajia kouluttava Jyväskylän yliopisto, monialainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä vetovoimainen ammatillinen koulutus varmistavat maakunnan monipuolisen tiedollisen ja taidollisen kehittymisen. Lukiokoulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen saatavuus maakunnan eri osissa mahdollistaa tasapainoisen aluekehityksen.

Keski-Suomen tavoitteena on toimijoiden tiivis yhteistyö ja kehittämiskumppanuudet. Yksilön kannalta tärkeitä asioita ovat nuorten ikäluokasta huolehtiminen sekä joustavat kehittymis- ja opinpolut elämän ja työuran eri vaiheissa. Koulutus on portti huomisen osaamiseen, jonka varaan yritykset ja työnantajat voivat rakentaa tulevaisuuttaan. Koulutus on perusta osaamisen rakentumiselle, taloudelliselle kehitykselle, toimialojen uudistumiselle ja osaavan työvoiman turvaamiselle.

Kilpailukykyä vahvistetaan osaamista tuottamalla, vaihtamalla ja soveltamalla. Tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia tulee hyödyntää oppimisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Keski-Suomeen rakennetaan aktiivisesti tieto-, oppimis- ja innovaatioverkostoja. Oppivan alueen toimintatavat, avoimuus ja luottamus, ulottuvat myös kansainväliseen yhteistyöhön.

Keski-Suomen liitto osallistuu aktiivisesti maakunnan koulutusorganisaatioiden ja työelämän vuoropuheluun osaavan työvoiman turvaamiseksi muuttuvilla työmarkkinoilla.

 

Luova talous

Luova talous tarkoittaa kulttuuri- ja luovien alojen omaa liiketoimintaa, mutta lisäksi myös näiden alojen tuotteiden, palvelujen, menetelmien ja osaamisen käyttöä esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa palveluissa. Kaikki toimialat ovat osa luovaa taloutta - jos niin haluavat.

Esimerkiksi perinteinen teollisuus voi kehittää tuotteitaan ja palvelujaan hyödyntämällä vaikkapa muotoilijoita tai markkinointiviestinnän ja animaation ammattilaisia. Parhaimmillaan eri alojen yhteistyö synnyttää innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluja.

 

 

Kari Pirinen
Kari Pirinen
kehittämispäällikkö
040 720 6918
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi
osaamistalous; hyvinvointitalous; ennakointi; koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta