maakuntaohjelman kärkien symbolitMaakuntaohjelma 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi vuosien 2018 - 21 maakuntaohjelman kokouksessaan 1.12.2017.


Lataa asiakirjat tästä: 

 

Maakuntaohjelman 2018-2021 strategiset kärjet

Vuosien 2018-2021 kehittämisen kärjet ovat biotalous, digitalous, osaamistalous, hyvinvointitalous ja matkailu. 

Maakuntaohjelman tavoitteet

Tavoitteina on vuoteen 2021 mennessä saada Keski-Suomeen 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa, 2 000 uutta yritystä, 2 mrd € lisää vientituloja sekä nostaa yksityisen sektorin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) panostusten osuus 60 %:iin verrattuna vuoteen 2014.

Maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää tuloksellista yhteistyötä. Maakuntaohjelma tarjoaa tätä mahdollisuutta keskisuomalaisille yrityksille, julkisen palvelujärjestelmän, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoille, kehittämishankkeiden rahoittajille, medialle ja kaikille maakunnan kehityksestä kiinnostuneille keskisuomalaisille.

Maakuntaohjelman edellyttämät toimet ja niiden rahoitus kirjataan toimeenpanosuunnitelmaan, jonka valmistelu käynnistyi vuoden 2018 alussa.  


Maakuntaohjelma perustuu lakiin ja asetukseen alueiden kehittämisestä, maakuntasuunnitelmaan, ja valtakunnallisiin aluekehittämistavoitteisiin.

 

 

 

Lisätietoja:

Pirjo Peräaho
Pirjo Peräaho
vs. aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi
aluekehittäminen ja alueiden käyttö