Maakuntakaava - keskeinen tausta-aineisto

 

Vaikutusten arviointi:

Vaikutusten arviointi (koko dokumentti)

Vaikutukset Natura 2000 -verkostoon


Selvitykset ja tutkimukset:

Muistio sora- ja hiekka-alueista

Sora- ja hiekka-alueiden lähtökohtakartta

 

Korpilahden pienlentokenttä - vaikutusselvitys

Liite 1. Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli
Liite 2. Lentokentän periaatepiirros

Liikennevarausten perusteet

 

Liikennevarausten ympäristöselvitykset:

Kirri-Äänekoski
Multia-Pylkönmäki
Ruuhimäki-Niemisjärvi
Tiituspohja

 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomen maakuntakaavassa

Maakuntaura - Keski-Suomen luontomatkailun unohdettu jättiläinen Juhani Kettunen & Jura Mäkinen. Opinnäytetyö, joulukuu 2005. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Turvetuotanto Keski-Suomen maakuntakaavassa

Raportti luonnonkivi- ja kiviainestutkimuksista eteläisessä Keski-Suomessa vuosina 2003 - 2005


Viralliset julkaisut:

B 162 Seutukaavan suojelualueiden nykytilan inventointi.
ISBN 978-951-594-311-8
ISBN 978-951-594-312-5 (sähköinen versio)

B 157 Ekologisesti arvokkaiden alueiden huomioiminen maakuntakaavoituksessa .
ISBN 951-594-287-X
ISBN 951-594-288-8 (sähköinen versio)

B 149 Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitys- ja täydennysinventointi 2004-2005.
ISBN 951-594-267-5
ISBN 951-594-268-3 (sähköinen versio)
Lisätietoja maisemista Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilta.

B 147 Viitasaaren ja Pihtiputaan muinaisjäännösten arkeologinen täydennysinventointi 2005.
ISBN 951-594-257-8
ISBN 951-594-258-8 (sähköinen versio)

B 146 Luhangan muinaisjäännösinventointi 2004.
ISBN 951-594-255-1
ISBN 951-594-256-X (sähköinen versio)

B 145 Leivonmäen muinaisjäännösten inventointi.
ISBN 951-594-253-5
ISBN 951-594-254-3 (sähköinen versio)

B 144 Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko 2005. Maakuntakaavan kaupallinen selvitys.
ISBN 951-594-249-7
ISBN 951-594-250-0 (sähköinen versio)

B 143 Turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi.
ISBN 951-594-247-0
ISBN 951-594-248-9 (sähköinen versio)

B 142 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
ISBN 951-594-243-8
ISBN 951-594-244-6 (sähköinen versio)

B 138 Historiallisen ajan muinaisjäännösten arkeologinen inventointi Keski-Suomessa 2004.
ISBN 951-594-227-6
ISBN 951-594-228-4 (sähköinen versio)

B 137 Kalliokiviainesselvitys Jyväskylän, Keuruun, Leivonmäen, Sumiaisten ja Äänekosken alueilla. Geologian tutkimuskeskus
ISBN 951-594-223-3
ISBN 951-594-224-1 (sähköinen versio)
osa 1 s. 1-45
osa 2 s. 46-89

B 132 "Männikkömetsät ja rantojen raidat" - Keskisuomalaiset ulkoilijoina. Ari Karimäki.
ISBN 951-594-210-1
ISBN 951-594-210-1 (sähköinen versio)

B 126 Eteläisen Keski-Suomen moottorikelkkaurien runkoverkoston luontoselvitys.
ISBN 951-594-187-3
ISBN 951-594-188-1 (sähköinen versio)