Maakuntakaavan tarkistus

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä.

Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan, miltä osin aikaisempien kaavojen merkintöjä otetaan tarkistukseen mukaan, siirretään muuttamattomina tai päivitettyinä ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maakuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaava syyskokouksessa 2017.

 

Ehdotusluonnos 17.3.2017 (maankäyttö- ja rakennusasetus 13 §)

Ehdotusluonnoksesta pyydetään lausunnot 30.4.2017 mennessä. Lausunnot pyydetään Keski-Suomen ELY-keskukselta, kunnilta, muilta kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä, jolloin kaikilla kaavan osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan syksyllä 2017.

 

Ehdotusluonnoksesta saadut lausunnot ja niihin annetut vastineet (maakuntahallitus 16.6.2017)

Kaavakartta

Merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

Alueluettelo

 

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi (päivitetty 19.4.2017)

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 9.3.2017)


Olli Ristaniemi kertoo maakuntakaavan tarkistuksesta.
Katso esittelyvideot