Maakuntakaavan tarkistus

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä.

Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan, miltä osin aikaisempien kaavojen merkintöjä otetaan tarkistukseen mukaan, siirretään muuttamattomina tai päivitettyinä ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maakuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaava kokouksessaan 1.12.2017.

 

Maakuntavaltuusto 1.12.2017

Kaavakartta

Merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

Alueluettelo

Tiivistelmä

 

Lyhennelmät kaavaehdotukseen tulleista muistutuksista sekä maakuntahallituksen 27.10.2017 niihin antamat vastineet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 1.11.2017)


Olli Ristaniemi kertoo maakuntakaavan tarkistuksesta.
Katso esittelyvideot