Tavoitteena viihtyisä ja toimiva maakunta

Keski-Suomessa on tehty maakuntakaavoja yli 10 vuotta. Maakuntakaavoitus alkoi vuonna 2002 kokonaismaakuntakaavan laadinnalla. Tällä hetkellä maakunnassa on kuusi vahvistettua maakuntakaavaa:

  • Keski-Suomen maakuntakaava (vahvistus 14.4.2009, lainvoima 10.12.2009). Kaavan sisältö koostuu seuraavista teemoista: asutusrakenne, liikenne, tekninen huolto, luonnonvarat, erityistoiminnot, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu ja virkistys.
  • Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan, (Jätkä, vahvistus 16.12.2009, lainvoima 4.2.2011), teema on tekninen huolto (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus).
  • Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaava (Poski, vahvistus 11.5.2011, lainvoima 20.11.2012). Kaavassa ovat mukana seuraavat teemat: luonnonvarat, pohjavesi ja luonnonsuojelu.
  • Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava (Turva, vahvistus 5.12.2014, lainvoima 9.3.2016). Kaavan sisältö koostuu seuraavista teemoista: luonnonvarat, tekninen huolto ja luonnonsuojelu.
  • Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan (Paikko, vahvistus 24.9.2014, lainvoima 25.10.2014) sisältö päivittää osaa Keski-Suomen maakuntakaavan seuraavien teemojen sisällöstä: asutusrakenne, liikenne, erityistoiminnot ja virkistys. Näiden osalta muutettiin myös Pirkanmaan 1. maakuntakaava Längelmäen alueelta vastaamaan Keski-Suomen maakuntakaavaa.
  • Pirkanmaan 1. maakuntakaava (vahvistus 29.3.2007, lainvoima 20.3.2008). Jämsän Länkipohjan alue.

Aluevarausten, viiva- ja kohdemerkintöjen, alueiden erityisominaisuuksia kuvaavien merkintöjen ja kehittämisperiaatteiden alueet selviävät yllä mainittujen kaavojen kaavaselostuksista ja niiden liitteistä. Lähes kaikista alueista on niiden lähempää tarkastelua varten liiton toimistolla apukartat maastokarttapohjalla.

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset on selostettu kunkin kaavan kaavaselostuksessa.

Vahvistetuista maakuntakaavoista on tehty maakuntakaavayhdistelmä. Siinä esitetään maakuntakaavamerkinnät ja määräykset teemoittain: asutusrakenne, liikenne, tekninen huolto, luonnonvarat, erityistoiminnot, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu ja virkistys. Maakuntakaavan yhdistelmään kuuluu kartta, jolla esitetään kaikki kuusi maakuntakaavaa mittakaavassa 1:250 000 (tilanne 26.1.2015). Yhdistelmää päivitetään kaavojen vahvistusmenettelyn ja lainvoimaisuuden mukaisesti.

Maakuntahallitus päätti 13.3.2015 aloittaa maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee kaikkia vahvistettuja maakuntakaavoja. 


Lisätietoja: 

 

Olli  Ristaniemi
Olli Ristaniemi
suunnittelujohtaja
040 595 0052
olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi