Maakuntakaava varmistaa hyvän elämän vuoden ympäri

Keski-Suomen maakuntakaavan perusta on Keski-Suomen Strategian Aluerakenne 2040. Maakuntakaava painottaa maakunnan strategisia tavoitteita.

Kaavan strategiset painopisteet ovat biotalous, liikennekäytävät ja kansainväliset yhteydet, asutusrakenne sekä matkailu ja virkistys. Muut teemat ovat tekninen huolto, luonnonvarat, erityistoiminnot, kulttuuriympäristö ja luonnonsuojelu.

Kaavan strateginen ote näkyy mm. laajahkoina vetovoima-alueina sekä merkintöjen seudullisen/maakunnallisen tason nostona. 

Maakuntakaavassa esitettävät kehittämisajatukset täsmentyvät kuntien oman suunnittelun kautta, joka on lähempänä kuntalaista kuin maakuntakaava. Strateginen ote merkitsee myös sitä, että yksilöön kohdistuvia oikeusvaikutuksia ei ole enää siinä määrin kuin aikaisemmissa kaavoissa.

Kaavaprosessiin kuluessa alueiden käyttö ja samalla maakuntakaavoitus liitettiin kiinteäksi osaksi strategista aluekehittämistä. Osana aluekehittämistä maakuntakaavoitus nivoutuu yhteen muuhun aluekehittämisen kokonaisuuteen. Maakuntakaava ja maakuntaohjelma linkittyvät toisiinsa aluerakenteen, biotalouden, osaamisen sekä matkailun osalta. Tämä lisää kaavan vaikuttavuutta.

Vaikutusten arvioinnin mukaan kaavan toteutus lisää huomattavasti maakunnan ja kuntien elinvoimaa. Maakuntakaava varmistaa osaltaan keskisuomalaisten hyvää elämää pitkälle tulevaisuuteen.


Lisätietoja: 

Markus Erkkilä
Markus Erkkilä
Suunnittelujohtaja
040 162 7887
markus.erkkila[at]keskisuomi.fi
maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu, saavutettavuuden edunvalvonta- ja vaikuttamistyö