Maakuntakaavoituksen seuranta

Seurannassa on tarkasteltu Keski-Suomen maakuntakaavan sekä lainvoimaisten vaihemaakuntakaavojen toteutuneisuutta ja arvioitu samalla maakuntakaavan täydennys- ja muutostarpeita. Seurannan avulla saadaan tietoa siitä, kuinka maakuntakaavoille asetetut tavoitteet ovat lähteneet käytännössä toteutumaan. Seurannassa on ensisijaisesti pyritty hyödyntämään paikkatietopohjaisia aineistoja, jolloin toteutuneisuuden kuvaaminen sijaintitarkasteluna on mahdollista. Maakuntakaavoituksen seuranta on jatkuvaa ja seurantaan liittyviä tietoja päivitetään säännöllisesti.

 

Seurannan kartat:

Moottoriurheilualueet ja ampumaradat

Kiviainekset

Luonnonsuojelu

Voimalinjat ja energiahuollon alueet

Arvokkaat kallioalueet (2.VMK)


Lisätietoja:

maakuntasuunnittelija Hanna Kunttu
040 591 5901
hanna.kunttu (at) keskisuomi.fi