Matkailuelinkeinon kehittäminen ja markkinointi


Keski-Suomen matkailun visio


Keski-Suomi on tunnettu osana Järvi-Suomea vetovoimaisista kärkituotteista ja menestyvistä matkailukeskusverkostoista, jotka asiakaslähtöisesti tuottavat, markkinoivat ja myyvät laadukkaita ja kannattavia matkailupalveluja kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille.

 

Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategia 2020

Keski-Suomelle on laadittu uusi matkailustrategia Keski-Suomen kauppakamarin matkailuhallituksen johdolla. Syksyn 2012 aikana pidettiin matkailuelinkeinolle kaksi isoa strategiatyöpajaa, joissa oli yli sata työpajaosallistujaa. Matkailustrategian tavoitteet on päivitetty syksyllä 2016.


Keski-Suomen matkailun strategiset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä:

  1. Kansainvälisten matkailijoiden määrä kaksinkertaistetaan
  2. Yritykset ja seudut laativat yhteisen jakelukanavastrategian
  3. Keski-Suomi kasvattaa markkinaosuuttaan Suomen  majoitusvuorokausista 6,5 %:iin
  4. Yritykset kehittävät ympärivuotisia säänkestäviä palveluinnovaatioita.


Kehittämisperiaatteita:

  • Strategian toteuttamisesta vastaavat yritykset yhdessä.
  • Kehittämistoimenpiteet rahoitetaan pääosin yritysten omilla varoilla. Tarvittaessa haetaan julkista tukea esim. yhteisiin kansainvälisiin toimenpiteisiin.
  • Matkailuhallituksen kokouksissa raportoidaan tavoitteiden etenemisestä.

 

 

           

Kehittämisen ja markkinoinnin työnjako

Keski-Suomen maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa matkailun kehittäminen on osa elinkeinojen kehittämistä. Keski-Suomen liitolla on keskeinen rooli Keski-Suomen matkailun kehittämisessä sekä maakunnallisena alueorganisaationa että yhtenä matkailun rahoittajana.

Kukin kunta/seutukunta vastaa oman alueensa matkailun kehittämisestä ja markkinoinnista yhdessä yritystensä kanssa. Keski-Suomen liitto koordinoi yhteisesti päätettyjä, suurempia maakunnallisia matkailun markkinointitoimenpiteitä.

Keski-Suomen liitto järjestää vuosittain matkailun ajankohtaisseminaarin, Keski-Suomen matkailuparlamentin. Lisäksi liitto kannustaa yrityksiä osallistumaan valtakunnallisiin kärkihankkeisiin Stopover Finland ja Finnrelax sekä kehittämisohjelmiin Culture Finland ja Outdoors Finland. 

Keski-Suomen kansainvälistä matkailumarkkinointia toteutetaan 2016-2018 Stopover Keski-Suomi -hankkeessa, jota hallinnoi Keski-Suomen kauppakamari. Matkailun kehittämistyötä tehdään myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimissa hankkeissa.  

Lue lisää Keski-Suomen matkailutarjonnasta Keski-Suomen matkailusivuilta www.keskisuomi.net
 

Lisätietoja:

Leena Pajala
Leena Pajala
matkailukoordinaattori
040 595 0015
leena.pajala[at]keskisuomi.fi