Matkailu yksi Keski-Suomen kehittämiskärjistä

Suomen matkailu on tällä hetkellä ennennäkemättömän hyvässä nosteessa ja kasvuvauhdissa. Suomi on saanut kansainvälisessä mediassa paljon näkyvyyttä, ja maatamme kehutaan matkailukohteena. Myös Keski-Suomi on kiinnostunut saamaan osansa uusista kansainvälisistä matkailijavirroista. Keski-Suomen vuosittaisesta noin 1 milj. yöpymisvuorokaudesta vain noin 15 % tulee ulkomailta.  

Matkailun tulo- ja työllisyyselvityksen (2015) mukaan matkailijat toivat Keski-Suomeen maakunnan ulkopuolelta yli 300 milj. € matkailutuloa. Matkailun osuus Keski-Suomen bkt:sta on 2,4 %. Matkailun välitön työllistävä vaikutus on yli 2500 htv, ja matkailuala tarjoaa työpaikkoja erityisesti nuorille ja naisille.

Keski-Suomen matkailustrategiassa 2020 tavoitteiksi on asetettu kansainvälisten matkailijoiden yöpymisten määrän kaksinkertaistaminen ja Keski-Suomen markkinaosuuden nostaminen 6 %:sta 6,5 % :iin. Matkailulla on Keski-Suomessa paljon potentiaalia ja vetovoimaa, mutta kehittämiseen ja kansainväliseen markkinointiin tarvitaan lisäpanostusta.

Maakunnan vahvuudet ja vetovoimatekijät perustuvat pitkälti luontoon, metsiin ja järviin. Myös tapahtumat, sauna, Alvar Aalto ovat osa omaleimaista tarjontaamme.  Näitä elementtejä hyödyntäen yritykset kehittävät luovasti uudenlaisia ympärivuotisia hyvinvointi- ja matkailupalveluita.

Matkailupalveluiden saatavuutta parannamme hyödyntämällä tehokkaammin ja taitavammin sähköisiä jakelu- ja markkinointikanavia. Matkailukohteiden ja -palveluiden saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan raide- ja tieinfran kehittymisen myötä. Myös lentoyhteyksien tulee säilyä vähintään nykytasolla. Tuoteistuksessa ja kansainvälisessä markkinoinnissa teemme yhteistyötä muun Järvi-Suomen kanssa, ja olemme VisitFinlandin kampanjoissa mukana osana Lakeland-kokonaisuutta.

Matkailustrategiassa kehittämisperiaatteena on yrityslähtöisyys, siten että kehittämiseen tähtäävät investoinnit rahoitetaan pääosin yritysten omilla varoilla. Tarvittaessa haetaan julkista tukea vaikkapa yhteisiin kansainvälisiin toimenpiteisiin. Julkiset toimijat kehittävät matkailun toimintaedellytyksiä esim. kaavoituksella, reitistöjen ja infran rakentamisella ja ylläpidolla.

Lue lisää Keski-Suomen matkailutarjonnasta Keski-Suomen matkailusivuilta www.keskisuomi.net
 

Lisätietoja:

Leena Pajala
Leena Pajala
matkailukoordinaattori
040 595 0015
leena.pajala[at]keskisuomi.fi
matkailun kehittäminen