Keskipohjolan kuljetuskäytävä (NECL II)
Midnordic Green Transport Corridor


Itä-länsi liikenteen ja Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittämishanke Itämeren maiden ohjelmassa vuosina 2010-2013.


Hankkeen sisällölliset pääkohteet olivat:

 1. infrastruktuurin kehittäminen
 2. kuljetukset ja logistiikka
 3. logistiikan informaatiotekniset ratkaisut

Tavoitteena on ollut Keskipohjolan itä-länsi-suuntaisen kuljetuskäytävän kehittäminen:  

 •  infrastruktuuria, teitä, rautateitä ja intermodaaleja ratkaisuja
 •  lastilaivausyhteyksiä
 •  logistiikka- ja jakelukeskuksia
 •  ICT-pohjaista järjestelmää


Tuloksina mm. investointisuunnitelmia, liikenne- ja kuljetusselvityksiä, käytävän markkinointi mm. vienti- ja  tuoteteollisuudelle. Kuljetusten siirtyminen maanteiltä rautateille <> kestävän kehityksen edistäminen.


Keski-Suomessa kehittämiskohteita olivat:

Valtatien 18 aluevaraussuunnitelma

Varareittisuunnitelma valtatielle 18 välillä Ähtäri–Jyväskylä (KS ELY)

Keskipohjola-vyöhykkeen kuljetusselvitys 

 

Lisätietoja:

liikenneinsinööri Pekka Kokki, p. 040 595 0006 ja
hankkeen viestintäpäällikkö Virpi Heikkinen, p. 040 595 0178.

S-postit muotoa etunimi.sukunimi[at]keskisuomi.fi

 

North East Cargo Link -hankkeen (NECL) ensimmäisessä osassa vuosina 2003-2006 selvitettiin Norjasta Ruotsin kautta Suomeen ja edelleen Venäjälle ulottuvan Keskipohjola-vyöhykkeen tavarakuljetuksia ja kuljetuskäytävän liikenneinfran ja logistiikan kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Jatkohankkeessa NECL II pyrittiin toimenpiteisiin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettujen Keskipohjolan kuljetuskäytävän puutteiden parantamiseksi.

 


Itä-länsi liikenneyhteyksien kehittäminen on jatkossakin tärkeää — suomalaistoimijat etenkin Itä-Suomesta sekä yritykset halutaan tulevaisuudessa vahvemmin mukaan
(NECL II yhteenveto-tiedote 25.9.2013)

Hanke pähkinänkuoressa:

 • N. 2,7 M€ budjetti
 • Toteutusaika: 2010-2013
 • Yhteensä 22 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.


Suomesta mukana:

 • Keski-Suomen, Pohjanmaan ja
  Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitot
 • Seinäjoen elinkeinokeskus
 • kunnat: Kaskinen, Parikkala
 • Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten liikenne- ja infravastuualueet

Lisäksi tukijäsenet, mm. liikennevirasto, kauppakamareita, elinkeinoyhtiöitä, Pohjoismaiden Ministerineuvosto.

Lisätietoja: www.midnordictc.net

Hankkeen esite

Ppt-esitys hankkeesta

Kartta Keskipohjolan kuljetuskäytävästä.

Hankkeen uutiskirjeet (*eng)