Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen kärkihankkeet 2014

21.02.2013


Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen kärkihankkeet 2014. Näille tärkeimmiksi ja alueellisesti vaikuttavimmiksi todetuille hankkeille pyritään saamaan rahoitusta valtion talousarviosta, ministeriöistä ja keskushallinnosta sekä Euroopan Unionista.

Valtionhallintoa perätään tukemaan maakunnan eheyttä tärkeimmissä liikennehankkeissa, joita ovat Nelostie välillä Jyväskylä - Oulu, Jyväskylä - Tampere -rata ja valtatie 9 välillä Jämsä - Jyväskylä.

Vientiteollisuuden rakennemuutos on maakunnan suuri haaste. Tavoitteena on laatia Keski-Suomeen yritysten, maakunnan ja valtion yhteistyönä viennin rakennemuutosohjelma ja aloittaa sen pikainen toteutus. Yritystukien säilymistä EU:n rakennerahasto-ohjelmassa pidetään tärkeänä.

Keski-Suomi haluaa edelleen toimia koulutuksen edelläkävijänä ja koulutusviennin kansallisena veturina. Luonnonvarakeskuksen geenivarakeskus tulee perustaa Laukaaseen.

Myös Etelä-Konneveden alueen kehittäminen kansallispuistoksi ja Päijänne-Vesijärvi -alueen luontokeskuskonsepti ja kestävän kehityksen innovaatiot lukeutuvat Keski-Suomen kärkihankkeisiin 2014.

Keski-Suomen kärkihankkeet 2014 (pdf)

 

Lisätiedot: maakuntajohtaja Anita Mikkonen, 040 595 0011 ja maakunta-asiamies Hannu Koponen, 040 595 0009