Neljäs vaihekaava edistyy, muistutukset käsitelty

21.02.2013


Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavasta saadut muistutukset ja lausunnot on nyt käsitelty ja maakuntahallitus hyväksyi niille laaditut vastineet.

Neljäs vaihekaava koskee mm. vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumista ja siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistys- ja matkailualueita sekä puolustusvoimien melu- ja suoja-alueita.

Tammikuun ajan nähtävillä ollut vaihekaavaehdotus kirvoitti yhteensä 38 muistutusta ja lausuntoa (kunnat 16, naapurimaakunnat 6, viranomaiset 7, yritykset 2, yhdistykset 6, yksityiset 1). Niissä esitettiin tarkennuksia keskustatoimintoihin ja kaupan mitoituksiin ja kiinnitettiin huomiota mm. Päijänteen kehittämisalueeseen, kulttuuriympäristöihin ja luontokysymyksiin.

Kaavaehdotus on maakuntahallituksen käsiteltävänä vielä maaliskuun kokouksessa. Tarkoitus on viedä kaavaehdotus toukokuussa kokoontuvan uuden maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Lyhennelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin annetut vastineet (pdf)


Lisätiedot: suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi, 040 595 0052