Kokoustiedote: Maakuntahallitus mm. myönsi rahaa kuituteknologiaa ja vähähiilisyyttä edistäville hankkeille ja nimesi ehdotuksensa Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokuntaan

12.05.2017


Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui Saarijärvellä 12.5.

 

Rahoitushakemukset:

- Technology Platform for Fibre Products -hankeparissa luodaan Keski-Suomeen kuituteknologian kansainvälisen tason osaamiskeskittymää VTT Oy:n, alan keskisuomalaisten yritysten ja tiedeyhteisön ympärille. Hankkeet vievät aiemmissa hankkeissa, mm. vaahtorainaushankkeessa, kehitettyä teknologiaa lähemmäs käytännön kaupallisia sovelluksia.


Hankkeissa pyritään luomaan fossiiliset tuotteet korvaavia ratkaisuja seosmateriaaleista, esimerkiksi puukuiduista. Lisäksi hankkeissa kehitetään näiden tuotteiden vähähiilisiä valmistustapoja mm. olemassa olevia paperikoneita hyödyntäen. Uusia materiaaleja odotetaan syntyvän mm. pakkaus-, eriste-, kuitukangas- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin.


Maakuntahallitus puoltaa tuen myöntämistä hankkeille. Tässä vaiheessa tukien suuruus on enintään 549053 ja 170 000 euroa. Lisäksi varaudutaan jatkotuen myöntämiseen vuosina 2019-20.


- Laukaan kunta kehittää Vuonteen alueelle vähähiilistä kiertotalousekosysteemiä. Maakuntahallitus päätti puoltaa rahoituksen myöntämistä kiertotalousekosysteemin kehityssuunnitelmalle 69 552 euroa, kuitenkin enintään 70% kokonaiskustannuksista.


- Vuoden 2017 ensimmäisellä AIKO-hakukierroksella myönnettiin tukea neljälle hankkeelle:

1) Kivijärven kunnalle Vapaa-ajankeskuksen kehittämiseen

2) Vehkoon asumis- ja koulutuspalveluyhdistykselle kylien hyvinvointipalvelujen palvelumuotoiluun

3) Jyväskylän kaupungille pelialan ja pelillistämisen skaalautuvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen ja

4) JAMK:lle keinotodellisuuden hyödyntämiseen koulutuksessa.

 

Rahoitusta jaettiin tällä kertaa yhteensä lähes 150 000 euroa. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella tuetaan nopeita, kokeiluluontoisia toimenpiteitä.


- Keski-Suomen liitto osallistuu uudelleen Thematic Trail Trigger - Three T -hankkeen valmisteluun. Hankkeessa kehitetään matkailureittejä ja -tuotteita. Maakuntahallitus hyväksyi hankevalmistelun.


- Maakuntahallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen liiton ja rallin maailmanmestaruusosakilpailun (Neste Rally) 40 000 euron markkinointiyhteistyön vuodelle 2017.

 


 

Muut päätökset:

Kokouksessa päätettiin uuden maakuntavaltuuston valinnan käytännön järjestelyistä. Valtuusto valitaan 27.6. järjestettävässä edustajainkokouksessa kevään 2017 kuntavaalituloksen pohjalta. Maakuntahallitus ja -valtuusto tulevat toimimaan perustehtävänsä lisäksi maakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisena keskustelukumppanina.

 

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle kehittämisjohtajan viran perustamista Keski-Suomen liittoon. Liitto uudisti toimistonsa organisaatiota vuoden 2017 alussa, ja kehittämisjohtajan viran perustaminen täydentää uudistusta.


Valtatie 4 välin Vehniä-Äänekoski parantamishankkeen ympäristövaikutuksista päätettiin antaa esityslistan mukainen lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle.Esittelyasiat:

Maakuntajohtaja, muutosjohtaja Tapani Mattila kertoi väliaikaishallinnon kokoamisen edistymisestä ja valinnanvapauden pilotoinnista, johon osallistumista Keski-Suomi harkitsee. Maakunnan kunnille ja terveydenhuollon järjestämisalueille on lähetetty kutsu pilotointipäätöksen suunnittelutilaisuuteen 2.6. perjantaina.

 

Maakuntakaavan tarkistuksen ehdotusluonnokseen on saatu lähes 50 kommenttia, joita suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi esitteli.


Nimitykset:

Maakuntahallitus esitys Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan jäseniksi ja puheenjohtajiksi 2017 alkavalle kaudelle liitteenä.


Valtakunnallisille kotiseutupäiville valittiin viralliseksi edustajaksi liiton toimistosta projektipäällikkö Raija Partanen.


Maakuntahallitus tutustuu 12.5. myös Tarvaalan biotalouskampuksen toimintaan.


Kokouksen asialista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=868  


Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 16.6.

 

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011, tapani.mattila(at)keskisuomi.fi

viestintäpäällikkö Tuulia Nieminen, 040 591 5058, tuulia.nieminen(at)keskisuomi.fi

 

Hankkeet:

AIKO-rahoitus, Vuonteen alue: Veli-Pekka Päivänen, 040 595 0005, veli-pekka.paivanen(at)keskisuomi.fi

Kuituteknologia: Hilkka Laine, 040 595 0014, hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Three T: Virpi Heikkinen, 040 595 0178, virpi.heikkinen(at)keskisuomi.fi