Maakuntavaltuuston kannanotto: Keski-Suomi on huomioitava kansallisissa tekniikan alan koulutuksen uudistuksissa

19.05.2017


 

Hallituksen positiivisen rakennemuutoksen ohjelmissa on tekniikan alan koulutusta jo laajennettu Vaasassa, Turussa selvitystyö on meneillään.

 

Myös Keski-Suomessa on meneillään voimakas positiivinen rakennemuutos, mutta yritysten työvoimatarpeiden kohtaanto-ongelmat muodostavat kehitykseen jarrun.

 

Keski-Suomesta puuttuu yliopistotasoinen tekniikan alan koulutus. Tämä on todettu selkeäksi puutteeksi useissa selvityksissä.

 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto katsoo, että Keski-Suomella tulee olla muihin tekniikan koulutusta tarjoaviin maakuntiin nähden tasavertaiset lähtökohdat. Myös Keski-Suomen tulee voida vastata maakunnan muuttuvaan koulutuskysyntään ja taata näin yritysten toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet.

 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto esittää, että Keski-Suomen koulutustarpeet huomioidaan hallituksen positiivisen rakennemuutoksen ohjelmassa.

 

KESKI-SUOMEN LIITTO

 

Mauri Pekkarinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja                                                             

Rolf Nyholm, maakuntahallituksen puheenjohtaja   

Tapani Mattila, maakuntajohtaja

   

Lisätietoja: Tapani Mattila, 040 595 0011, tapani.mattila(at)keskisuomi.fi