Kokoustiedote: Maakuntavaltuustossa käsiteltiin mm. tilinpäätösasiat, tarkastuslautakunnan arvio liiton toiminnasta ja sääntöpäivityksiä

19.05.2017


 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto kokoontui Äänekoskella 19.5. kautensa viimeiseen kokoukseen.

Kokouksessa hyväksyttiin Keski-Suomen liiton hallintosäännön, luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja tilivelvollisten luettelon päivitys.

Valtuusto käsitteli vuoden 2016 arviointikertomuksen, hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2016. Liiton peruspääomaa alennetaan ja sijoituspääomaa palautetaan kunnille esityslistan mukaisesti 500.000 euroa.

Liitolle valittiin tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy vuosille 2017-2018.

Sari Saarisen tilalle valittiin maakuntahallitukseen loppukaudeksi Terhi Simonen-Jokinen Karstulasta.

 

Tarkastuslautakunta arvioi liiton toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Maakuntakaavan valmisteluun liittyvä tavoite toteutui hyvin. Liiton myöntämän rahoituksen suuntaaminen maakuntastrategian kärkialueille on toteutunut tavoitteen mukaisesti. AIKO-rahoitus sai kiitosta joustavana uutena instrumenttina. Tarkastuslautakunta huomioi, että maakunnan liikennejärjestelyt ja ICT-infra eivät ole kehittyneet toivotusti. Se toivoo Keski-Suomen liiton edunvalvontatyön osaltaan edesauttavan mm. Kirri-Tikkakoski -moottoritiehankkeen toteutumista.

Tarkastuslautakunta laajensi tarkastelunsa koskemaan myös koko maakuntaa. Se kiitti Keski-Suomeen virinnyttä uutta yhteenkuuluvuuden henkeä. Hyvä yhteishenki huomioitiin muutoinkin kokouksen aikana useissa puheenvuoroissa.

 

Maakuntavaltuustoaloite paperittomien avusta (§ 16) kirvoitti puheenvuoroja, joissa huomioitiin paperittomien tilanne ja tarpeet.  Maakuntavaltuusto yhtyy aloitteessa mainittuun huoleen ja saattaa aloitteen toimivaltaisten viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten.

 

Kokouksen asialista: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=847

 

Esittelyasioina käsiteltiin mm. sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä Keski-Suomessa sekä Keski-Suomen maakuntastrategian kärkien toteutumista. Esitysten materiaali on liitteenä.

 

Kokouksen yhteydessä luovutettiin Anita Mikkoselle maakuntaneuvoksen arvonimi.

 

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011, tapani.mattila(at)keskisuomi.fi

hallintopäällikkö, maakuntavaltuuston sihteeri Pirjo Ahola, 040 595 0003, pirjo.ahola(at)keskisuomi.fi