Maakunnan yhteistyöryhmä MYR: rahoituspäätökset tehtävä tulevaisuudessa omassa maakunnassa. Maakunnan kasvua haettava nykyistä useammilta kärkialoilta

07.06.2017


Rahoituspäätökset tehtävä tulevaisuudessa omassa maakunnassa

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä esittää, että rakennerahastotehtävät hoidetaan jatkossa maakunnallisesti. MYRn mielestä rahastojen (EAKR ja ESR) hallinnoinnin yhdistäminen maakunnalliseksi antaa paremman mahdollisuuden maakunnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Tällä hetkellä tehtävät on keskitetty Suomessa suuralueittain muutamien maakuntaliittojen ja ELY-keskusten tehtäväksi.

 

Uusien maakuntien perustamisen vaikutuksista rakennerahastotoimintaan on käyty Länsi-Suomessa keskusteluja ELY-keskusten ylijohtajien sekä maakuntajohtajien kesken. Yhteinen pääviesti on, että synergiaetuja rakennerahastoasioissa haetaan maakuntien sisältä. Uudet maakunnat haluavat hoitaa välittävän toimielimen tehtävät eli varsinaisen päätöksenteon rahoituksesta jatkossa itse.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ELY-keskuksilta ja maakuntien liitoilta tilannetietoa rakennerahastotehtävien hoidosta tulevissa maakunnissa vuodesta 2019 eteenpäin. Tällä hetkellä Länsi-Suomen välittäviä toimielimiä ovat ELYjen osalta RR-ELYnä toimiva Keski-Suomen ELY-keskus sekä liittojen puolella koordinoivana liittona toimiva Pirkanmaan liitto. Toimialueet jakautuvat siten, että RR-ELYn alueena on Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Pirkanmaan liiton toiminta-alueeseen kuuluvat vastaavat maakunnan Varsinais-Suomea ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta.  Uudessa mallissa Keski-Suomen maakunta hoitaa rakennerahastotehtävät kokonaisuudessaan itse 1.1.2019.

 

 

Keski-Suomen maakuntaohjelman tavoitteet ja painopisteet

Maakunnan yhteistyöryhmä kävi lähetekeskustelun maakuntaohjelman 2018-2021 tavoitteista ja painopisteistä.

Nykyisen maakuntaohjelman tavoitteena on:

 

                                10 000 uutta työpaikkaa

                                2 000 uutta yritystä

                                2 miljardia lisää vientiä

                                yritysten t&k&i osuuden nosto 60 %:iin

 

MYR totesi tavoitteiden olevan kovia, mutta realistisia ja MYR linjasi, että tavoitteet pitäisi saavuttaa tällä ohjelmakaudella eli 2020 mennessä.  Tavoitteiden toteuttaminen pitäisi näkyä myös toimenpidetasolla.

Maakuntaohjelman nykyisinä kärkinä ovat bio-, digi- ja osaamistalous sekä aluerakenne ja saavutettavuus. MYR nosti uusiksi kärjiksi hyvinvoinnin ja matkailun. Näin varmistetaan, että kasvu on nykyistä laajempaa ja leveimmillä hartioilla.

 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokoontui 6.6.2019. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=955

 

 

Lisätietoja:

 

Pekka Hokkanen

aluekehitysjohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen

kehittämispäällikkö

040 595 0005

veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi