Kokoustiedote: Maakuntahallitus asetti väliaikaisen valmistelutoimielimen, muina aiheina mm. maakuntakaavan tarkistus ja vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita

16.06.2017


 

Maakuntahallitus asetti väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvotteluissa sovitun kokoonpanon mukaisesti ja päätti, että väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa työnsä epävirallisesti 1.8.2017 alkaen, jo ennen voimaanpanolaissa mainittavaa määräaikaa. Sovittu kokoonpano liitteessä.

 

Maakuntakaavan tarkistuksen lausuntokierroksella saatiin 48 lausuntoa, joista 19 oli Keski-Suomen kunnilta. Lausuntojen käsittelyn pohjalta pinta- ja pohjavesien merkitys korostuu kaavan jatkovalmistelussa. Maakunta pitää tärkeänä oikoratamerkinnän säilyttämistä maakuntakaavassa. Lakimuutos vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoituksesta tuli voimaan lausuntokierroksen aikana. Keski-Suomen liitto harkitsee kuntia konsultoiden kaavaan merkittävää enimmäismitoitusta.

 

Nimitykset:

 

Päätöstä Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpanosta muutettiin vastaamaan yhteistoimintasopimusta ja Jyväskylän kaupungin hallintosääntöä. Uusi kokoonpano liitteessä.

 

Toukokuun maakuntahallituksessa perustettuun kehittämisjohtajan virkaan nimettiin FT, kehittämispäällikkö Kari Luostarinen.

 

Hankkeet:

Maakuntahallitus puolsi vähähiilisyyttä ja kierrätystä edistäviä hankkeita.

Hankeparissa "Demonstraatio bio-CO2 -tuotteiden valmistamisesta uudessa tutkimusympäristössä" bioperäistä hiilidioksidia otetaan talteen teollisessa ympäristössä. Hankeparissa testataan, miten hiilidioksidin hiiltä muunnetaan erilaisiksi polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi sähköenergian avulla. Puollettavat avustussummat ovat enintään 109130 euroa ja 75000 euroa EAKR- ja valtionrahoituksena.

BIOKAS-hankkeessa kehitetään kierrätyspohjaisia kasvualustaseoksia ja -pakkauksia harrasteviljelyä varten. Maakuntahallitus puoltaa yhteensä 295 733 euron rahoituksen myöntämistä EAKR- ja valtionrahoituksena.

 

Kokous pidettiin Konnevedellä 16.6. ja se oli nykyisen hallituskokoonpanon viimeinen.

 

Esityslista kokonaisuudessaan: 

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=872

 

Lisätietoja:

Tapani Mattila

maakuntajohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

  

Hankkeet: Hilkka Laine

ohjelmapäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Maakuntakaava: Olli Ristaniemi

suunnittelujohtaja

040 595 0052

olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Ahola

hallintopäällikkö

040 595 0003

pirjo.ahola[at]keskisuomi.fi

 

Tuulia Nieminen

viestintäpäällikkö

040 591 5058

tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi