Keski-Suomen turvallisuussuunnitelma
2015-2018

  

Keski-Suomen turvallisuussuunnitelmassa ”Turvallinen Keski-Suomi 2015 – 2018” luodaan katsaus maakunnan vuoden 2014 turvallisuustilanteeseen ja kuvataan toimenpiteet, joilla turvallisuutta voidaan parantaa.

Tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuustilanteen muutoksia seurataan valittujen mittareiden avulla.

Raportin mukaan useilla seuduilla koetaan huolta palvelujen heikentymisestä tai etääntymisestä. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat myös päihteiden käyttö seurannaisvaikutuksineen, rikollisuus sekä liikenteen epäkohdat, kuten ylinopeudet. Uusia huolia ovat viime vuosina lisääntyneet myrskytuhot sekä niiden aiheuttamat pitkät sähkö- ja tietoliikennekatkokset.

Miten turvallinen Keski-Suomi on?

Raportissa kerrotaan muun muassa, että viime vuosina katuturvallisuus on kehittynyt Keski-Suomessa hyvään suuntaan. Sen sijaan hälytystehtävät alkoivat lisääntyä vuonna 2014. Esimerkiksi Jyväskylän alueella oli viime vuonna yli 3000 hälytystä enemmän kuin edellisvuonna.  

Rikosten määrässä ei maakunnassa ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia, rikosilmoituksia tehdään yhteensä noin 25 000 vuodessa. Nuorten rikoslakirikokset ovat olleet laskusuunnassa. Omaisuusrikokset ovat vähentyneet, kun taas huumausainerikosten määrä on hienoisessa nousussa. 

Keski-Suomessa syttyy vuosittain 700 – 800 tulipaloa eikä määrä juuri ole vaihdellut viime vuosina.

Keskisuomalaisten päihdeasiakkaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi Sovatekin päihdepalveluissa. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet vuodesta 2006 peräti 265 prosenttia. Alkoholihaittojen määrä on kasvanut Suomessa kokonaiskulutuksen lisääntymisen myötä.

Raportin mukaan Keski-Suomessa kolaroidaan hieman harvemmin kuin muualla Suomessa, mutta kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärät ovat hieman valtakunnan tasoa isompia. Rattijuopumusrikosten määrä on hiukan lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Painopisteinä liikenne, lapset ja nuoret sekä päihdehaitat

Seudut ovat laatineet omat turvallisuussuunnitelmansa ja määritelleet kukin 2 – 5 turvallisuuden painopistealuetta. Useimmilla seuduilla kehittämiskohteiksi nostettiin liikenneturvallisuuden parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä päihdehaittojen vähentäminen. Seutujen turvallisuustoimenpiteet ovat luettavissa julkaisusta. Seutujaossa Jyväskylän kaupunki on oma alueensa, muut kuusi seutua ovat Jyväskylän seutu, Jämsän seutu, Keuruun seutu, Saarijärven seutu, Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula sekä Ääneseutu.

Toimenpiteiden toteutumista seurataan vuoden 2018 loppuun. Seurantamittareita on kahdeksan: lähisuhdeväkivalta väkilukuun suhteutettuna, katuturvallisuusindeksi, rattijuopumukset, koulupudokkaiden määrä, huumausainerikokset, vahingonteot yleisellä paikalla, pelastuslaitoksen toimintavalmiuden toteutuminen ja liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet.

************************

Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2015 – 2018 on syntynyt Keski-Suomen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän ja seudullisten työryhmien yhteistyönä. Ohjausryhmään kuuluvat Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat, poliisipäällikkö ja pelastusjohtaja sekä Keski-Suomen liiton, SPR:n, Liikenneturvan, Keski-Suomen pelastusalan liiton, Kriisikeskus Mobilen, Aluehallintoviraston ja ELY -keskuksen edustajat.

Lisätietoja:

riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti, jarkko.jantti(at)jkl.fi 

komisario Jari Lindholm, jari.lindholm(at) poliisi.fi

 

 

  

Turvallinen Keski-Suomi

Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2015-2018

Tiivistelmä raportista
Turvallinen Keski-Suomi 2015-2018

 

 

 

 

Turvallinen Keski-Suomi

Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2014