Vaikuttaminen on yhteistyötä

 

Vaikuttaminen tekee näkyväksi Keski-Suomen yhteistä, toivottavaa tulevaisuuskuvaa. Vaikuttamisella pyritään huolehtimaan, että Keski-Suomen tarpeet tulevat ymmärretyiksi maakunnan ulkopuolella, etenkin valtakunnallisessa ja EU-tason päätöksenteossa ja resurssien jaossa.

Vaikuttamisen toimintaympäristö ja keinovalikoima ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikuttamista tehdään verkostoissa ja verkostona. Keski-Suomen tulevaisuuden puolesta voi vaikuttaa jokainen, jonka sydän sykkii Keski-Suomelle.

 

Uudessa toimintaympäristössä menestyminen vaatii vahvaa, yhteistä näkemystä siitä, mihin Keski-Suomi haluaa vaikuttaa. Keski-Suomen liitto ylläpitää Keski-Suomelle tärkeimpien vaikuttamiskärkien ydinviestejä ja niihin liittyvää tukimateriaalia osoitteessa: keskisuomi.info/vaikuttamissuunnitelma

 

Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja. Vaikuttaminen ja keskisuomalaisten vaikuttamisen verkostojen vahvistaminen ovat Keski-Suomen liiton ydintehtäviä. Keski-Suomen liitto ylläpitää ja kehittää maakunnan vaikuttamisen keskeisiä strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia. Vaikuttamista tehdään yhteistyössä muiden keskisuomalaisten toimijoiden kuten elinkeinoelämän, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Keski-Suomen kannalta tärkeitä EU-asioita edistetään Brysselissä Länsi-Suomen Eurooppa-toimistossa.

 

Vaikuttamiseen liittyviä teemoja käsitellään Keski-Suomessa muun muassa maakuntavaltuustossa, maakuntahallituksessa, kansanedustajakokouksissa ja kunnanjohtajakokouksissa, maakunnan yhteistyöryhmässä sekä Keski-Suomen liiton järjestämissä sidosryhmätapahtumissa. Voit avata keskustelun vaikuttamisesta kanssamme myös vaikuttamissuunnitelman verkkosivulla.

 


Lisätietoja:

Pekka  Hokkanen
Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi