Kansainväliset yhteydet


Kansainvälisessä toiminnassa kolme painopistettä 

Keski-Suomen liitto edistää maakunnan elinkeinoelämän kansainvälisiä yhteyksiä, yritysyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa hyödyntämällä kansainvälisiä verkostoja ja jäsenyyksiä.

Keski-Suomen liitto osallistuu mm. Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkoston (ERRIN) ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin työskentelyyn.  Mainio esimerkki kansainvälistymisestä on koulutusviennin laajeneminen uusille markkinoille. Keski-Suomen liiton pitkäjänteisen työn tuloksena syntyi EduCluster Finland (ECF) -liiketoimintaverkosto ja osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat Jyväskylän yliopisto, ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä.

Välineitä näiden tavoitteiden edistämiseen ovat kansainvälinen hankerahoitus, osallistuminen kansainväliseen verkostotoimintaan sekä suora alueiden välinen yhteistyö.

* * *
Toinen kansainvälisyyden painopiste on EU-edunvalvonta, jossa lähtökohtana ovat aluekehittämisen kysymykset. EU-edunvalvontaa tehdään erityisesti Länsi-Suomen liittojen yhteisen Eurooppa-toimiston (WFEO)  kautta. Energia- ja ympäristöasioissa toimitaan Euroopan alueiden ja energiatoimistojen järjestössä (FEDARENE).

* * *

Kolmas painopiste on hyvien toimintamallien tuominen maakuntaan. Tässä työssä kansainvälinen hanketoiminta yhdessä kuntien ja alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen työväline. Hankepartnereiksi haetaan kumppaneita, joilla on parasta osaamista hankkeen toimialalta. Kiinnostavia alueita tässä yhteistyössä ovat mm. Tanska ja Hollanti. Yhteistyössä voidaan hyödyntää esim. COMENIUS-REGIO ja Itämeren ohjelman rahoitusta.

* * *
Keski-Suomen liitto jakaa kansainvälistä tietoa maakunnan muiden toimijoiden kesken. Näin varmistetaan toimenpiteiden suurin mahdollinen vaikutus alueellisesti. Keski-Suomen liitto myös rekrytoi tarpeen mukaan kansainvälisiä harjoittelijoita lyhytaikaisiin asiantuntijatehtäviin. 

Luottamushenkilöillä on merkittävä rooli Keski-Suomen liiton kansainvälisessä toiminnassa. He edustavat maakuntaa useissa kansainvälisissä verkostoissa. Keski-Suomen liiton toimiston yhteyshenkilöt työskentelevät tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

Yhteyshenkilöt:
WFEO, FEDARENE, ERRIN, BERST, BEA-APP
kehittämispäällikkö Hannu Koponen
p. 040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Koulutusvienti, TCI, maakuntien välinen kv-yhteistyö
kehittämispäällikkö Kari Pirinen
p. 040 595 0008
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Luova talous, CREADIS3 -hanke
kehittämispäällikkö Raija Partanen
p. 040 595 0139
raija.partanen[at]keskisuomi.fi

Suomalais-venäläinen kauppakamari
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen
p. 040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi