Kansainvälinen toiminta

Keski-Suomen liitto edistää maakunnan hyvinvointia, yritysyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa hyödyntämällä kansainvälisiä verkostoja ja jäsenyyksiä.

Välineitä näiden tavoitteiden edistämiseen ovat edunvalvonta, osallistuminen kansainväliseen verkostotoimintaan, kansainvälinen hankerahoitus, sekä suora alueiden välinen yhteistyö.

* * *
EU-vaikuttaminen ja edunvalvonta, jota tehdään erityisesti Länsi-Suomen liittojen yhteisen Eurooppa-toimiston (WFEO) kautta, on keskeinen osa tätä työtä. WFEO on Keski-Suomen korvat, silmät ja suu Brysselissä. WFEO on jäsenenä Euroopan alueiden tutkimus ja innovaatiot -verkostossa (ERRIN), joka on yksi kanava vaikuttaa maakunnalle keskeisissä teemoissa. Euroopan komission asettaman biotalouspaneelin kautta vaikutamme EU-tason biotalouspolitiikkaan.  Energia- ja ympäristöasioissa toimitaan Euroopan alueiden ja energiatoimistojen järjestössä (FEDARENE).

* * *

Kansainvälisyys on myös muilta oppimista, jota toteutetaan tuomalla hyviä toimintamalleja maakuntaan. Tässä työssä kansainvälinen hanketoiminta yhdessä kuntien ja alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen väline.

* * *
Keski-Suomen liitto on aktiivinen kansainvälistymiskeskusteluissa maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Keski-Suomen liitto tarjoaa alustan maakunnan aktiivisille kv-toimijoille ja näiden väliselle yhteistyölle.

Luottamushenkilöt edustavat maakuntaa useissa kansainvälisissä verkostoissa. Luottamushenkilöt saavat tähän työhön tukea Keski-Suomen liiton toimiston työntekijöiltä.

Yhteyshenkilöt:
WFEO, FEDARENE, BEA-APP-hanke, RDI2CluB-hanke, Baltic ForBio-hanke
kehittämispäällikkö Hannu Koponen
p. 040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Koulutusvienti
kehittämispäällikkö Kari Pirinen
p. 040 595 0008
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Luova talous, CREADIS3 -hanke
kehittämispäällikkö Raija Partanen
p. 040 595 0139
raija.partanen[at]keskisuomi.fi

Suomalais-venäläinen kauppakamari
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen
p. 040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi