Euroopan maakuntien energia- ja ympäristöjärjestö (FEDARENE)


FEDARENE on Euroopan alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkosto, joka toteuttaa ja koordinoi alueellisia energia- ja ympäristötoimia sekä antaa sisältöä maakuntien energia- ja ympäristöpolitiikalle. Järjestön jäseniä ovat alueelliset ja paikalliset energiatoimistot, osavaltioiden ja maakuntien energia- ja ympäristöasioita hoitavat ministeriöt ja vastaavat hallintoviranomaiset.

FEDARENE on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu vuonna 1990 kuuden eurooppalaisen alueen toimesta. Jäseniä on nyt 17 EU-maasta. Mukana on 48 maakuntaa sekä joitakin muita energia-alaan liittyviä yhteisöjä, kuten energian säästöön ja rationaaliseen käyttöön liittyviä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.

FEDARENEn tavoitteet ja tehtävät:

  • aloitteentekijä
  • yhteistyön ja kokemustenvaihdon edistämisareena
  • informaatio- ja neuvontakeskus
  • luoda puitteita alueidenväliselle yhteistyölle ja siten kannustaa kokemusten vaihtoon sekä tiedon ja teknologian siirtoon
  • vaikuttaa Euroopan instituutioihin alueellisten ja paikallisten yhteisöjen puolesta olennaisissa energia- ja ympäristö-asioissa
  • tuoda esille alueellinen näkökulma niissä keskusteluissa, jotka koskevat energiaa ja ympäristöä asettamalla erityinen paino (energian) kysyntään ja paikalliseen tarjontaan ja kestävän kehityksen edistämiseen
  • auttaa alueita kehittämään valmiuttaan ja auttaa niitä perustamaan energia- ja/tai ympäristöorganisaatioita.

 

 

 

Lisätietoa

www.fedarene.org