Keskipohjola-komitea

 

Keskipohjola on yksi nykyisistä kymmenestä raja-alueorganisaatiosta, joita Pohjoismaiden Ministerineuvosto tukee taloudellisesti. Tavoitteena on edistää kontakteja yksilöiden, yritysten ja julkishallinnon välillä.

Keskipohjola-yhteistyöllä on pitkät perinteet, Keskipohjolatoimikunnan poliittinen verkostotoiminta perustettiin jo vuonna 1978. Keski-Suomen liitto on yksi nykyisistä seitsemästä komitean jäsenalueesta.

Keskipohjolan alue ulottuu Atlantin valtamereltä Norjan tunturien yli Ruotsiin, sieltä Pohjanmeren yli Suomen rannikolle ja rannikolta aina Keski-Suomeen asti.Keski-Suomi on Keskipohjola-komitean tukipartneri.

Toiminnassa ovat mukana myös seuraavat:

  • Suomesta varsinainen jäsen on Pohjanmaan maakuntaliitto, Keski-Suomen liitto, KulturÖsterbotten (Sofuk) sekä Parikkalan kunta ovat nk. tukipartnereita.
  • Ruotsista Jämtlannin ja Västernorrlannin maakäräjät, lääninhallitukset sekä kuntaliitot
  • Norjasta Pohjois- ja Etelä-Tröndelagin läänit.


Toiminta

"Keskipohjola-yhteistyö on yhteiskuntakehityksen veturi, jonka taustalla on historiallinen ja kulttuurinen yhteenkuuluvuus sekä yhteinen kiinnostus alueiden kehittämiseen." (Keskipohjola-komitean visio)

Tätä visiota ja yhteistyötä toteutetaan seuraavien painopisteiden kautta:

  1. Itä-länsi -liikenneyhteyksien parantaminen
  2. Kulttuuri ja pohjoismainen yhteenkuuluvuus
  3. Biotalous
  4. Elinkeinojen kehittäminen ja yrittäjyys
  5. Sosiaalinen kestävä kehitys

 

Lisätietoja Keskipohjolan toiminnasta saa komitean nettisivuilta: www.mittnorden.net

sekä Raija Partaselta ja Hannu Koposelta.