CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta

Keski-Suomen liitto on mukana CIRCWASTE -hankkeessa, joka on seitsenvuotinen Syken koordinoima laaja EU-hanke, joka edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen.


Keski-Suomen osahankkeet:
• Keski-Suomen liitto toimii alueellisena koordinaattorina ja vetää omaa osahanketta. Osahankkeessa edistetään mm. jätteiden syntyperälajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Tätä osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.
• Jyväskylän kaupungilla on kaksi osahanketta. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin. Osahanketta rahoittaa Sitra. Toisessa osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.
• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa haetaan ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin.

Lisätietoa Keski-Suomen liiton osahankkeista:
Outi Pakarinen, projektipäällikkö, 040 595 0018.

 

Circwaste –hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.