VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI -MOOTTORITIEN RAKENTAMINEN

Valtatie 4 kuuluu EU:n TEN–T –ydinverkkoon osana Suomi-käytävää, joka on sitouduttu toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Tien kiireellisin parannuskohde on väli Kirri–Tikkakoski Jyväskylän pohjoispuolella.

 

Perusteluja KirriTikkakoski -välin parantamiseksi

 

  Elinkeinoelämän tarpeet

 • Tiejakso on keskeinen osa Suomen elinkeinoelämän tärkeintä pohjois-eteläsuuntaista yhteyttä.
 • Väli on maakunnallisen asumis-, palvelu- ja työpaikka-akselin Jyväskylä–Äänekoski ydintä.
 • Vt 4 on Äänekosken biotuotetehtaan tärkein raaka-ainekuljetusten väylä. Tietä ollaan jo parantamassa Äänekoskella, mutta tämä ei ratkaise vilkkaamman Kirri–Tikkakoski-osuuden vaikeita ongelmia. 
   

 Liikenteen vilkkaus ja luonne

 • Liikennemäärä KVL2015 on 14 000-19 000 ajon/vrk, mistä johtuen jonot ja muut häiriöt tavallisia.
 • Raskasta liikennettä on 1400-1600 ajon/vrk, mistä pääosa pitkämatkaisia rekkakuljetuksia.
   

 Liikenneturvallisuus- ja sujuvuuspuutteet

 • Tiellä on paljon liittymiä, ja tieltä kääntyvät ja sille liittyvät ajoneuvot aiheuttavat vaaratilanteita.  
 • Turvallisuussyistä on jouduttu alentamaan nopeusrajoituksia, tiellä on mm. raskaan liikenteen kannalta ongelmallisia 60 km/h -rajoituksia.
 • Vuosina 2012-2016 on tapahtunut 115 liikenneonnettomuutta, joista 25 on johtanut loukkaantumisiin ja neljä kuolemaan.  

Jyväskylän lentoaseman ja puolustusvoimien tarpeet

 • Vt 4 Kirri–Tikkakoski on pääyhteys TEN-T-verkkoon kuuluvalle Jyväskylän lentoasemalle.
 • Hankkeeseen sisältyy myös puolustusvoimien varalaskupaikka.

 

Keski-Suomen liitto pitää välttämättömänä, että päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään pian.