Kunta- ja seutuyhteistyö

Keski-Suomen liitto toimii yhdessä jäsenkuntien kanssa ajankohtaisissa asioissa selvitysten tekijänä ja yhteistoiminnan käynnistäjänä. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan selvityksiä tehdään esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, sosiaali- ja terveyssektorin ja kunnallistalouden alueilla sekä maakunnan tilaa koskevien tietojen tuottamiseksi.

Keski-Suomen liitto tukee kuntien vapaaehtoisen seutuyhteistyön laajenemista ja syvenemistä. Lisäksi liitto edistää maakunnallista ja seudullista yhteistoimintaa asioissa, joissa ei ole omaa erillistä maakunnallista toimijaa tai viranomaista (esim. energiapolitiikka).

Valtioneuvoston käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi Keski-Suomen liitto selvittää yhdessä kuntien ja seutujen kanssa kuntien palveluiden uusia järjestämisvaihtoehtoja. Samoin selvitetään kuntien valmiutta sekä keskinäisen yhteistyön syventämiseen että kuntien yhdistämiseen.

Liitto järjestää kunnanjohtajille mahdollisuuden ajankohtaisten maakunnallisten asioiden käsittelyyn kunnanjohtajakokouksissa. 

Lisätietoja:

 

Kirsi  Mukkala
Kirsi Mukkala
aluekehitysasiantuntija
040 595 0002
kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi
aluetietopalvelut, ennakointi, kunnanjohtajien ja kansanedustajien kokousasiat