Kunnanjohtajakokoukset

Kunnanjohtajat kokoontuvat säännöllisesti noin kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia maakunnallisia asioita ja omia ammattiasioitaan. Keski-Suomen liitto on perinteisesti järjestänyt kunnanjohtajien kokoukset jo kymmenien vuosien ajan.

Kokoukset ovat hyvä vuorovaikutuskanava kuntien ja Keski-Suomen liiton välillä. Niissä voidaan ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja sopia yhteisten tehtävien organisoinnista. Kokouksissa kuullaan tarpeen mukaan ulkopuolisia tahoja ja asiantuntijoita.

 

Kunnanjohtajakokousten puheenjohtajana toimii
Laukaan kunnanjohtaja
Jaakko kiiskilä

Kokoukset koordinoi
aluekehitysasiantuntija Kirsi Mukkala Keski-Suomen liitosta,
p. 040 595 0002, s-posti: kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi.