Lausunnot ja kannanotot

 

4/2018 

17.4.2018 Lausunto Uuraisten Oikarin maa-ainestenottolupahakemuksesta (KSL/94/03.05.04/2018) 

4.4.2018 Lausunto: Maakuntien viitearkkitehtuuri (KSL/45/07.05.04/2018)

3.4.2018 Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas-Kuorejoki, Uurainen ja Äänekoski (KSL/39/03.07.03/2018)

 

3/2018

26.3.2018 Keski-Suomen kannanotto koheesiopolitiikkaan ja tulevaan EU-ohjelmakauteen (KSL/83/04.04.03.02/2018)

23.3.2018 Lausunto Joutsan kunnan esityksestä sote-keskuksen rakentamisesta Joutsan kuntaan (KSL/81/05.00.12/2018) 

20.3.2018 Lausunto Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksesta (KSL/8/03.00.02/2017) 

9.3.2018 Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laajakaistatukilain muuttamisesta (KSL/67/05.00.12/2018)

8.3.2018 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta (KSL/310/03.07.03/2017)

 

2/2018

22.2.2018 Lausunto Kuohun osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/22/03.01.00/2018) 

19.2.2018 Lausunto Kuhmoisten Satamarinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta (KSL/26/03.02.00/2018) 

5.2.2018 Lausunto tiesuunnitelman muutoksesta: Vt 4 Jyväskylä-Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri-Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa (KSL/146/03.07.03/2014)

 

1/2018

30.1.2018 Lausunto maantien 16685 (Palokanorren) parantamisesta välillä Saarijärventie-Ritopohjantie (KSL/448/03.07.03/2017) 

22.1.2018 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Väinö ja Rauha Rämön perikunta, Lehto 4:5 ja Kilpijärvi 2:133, Oittila, Korpilahti (KSL/461/03.05.04/2017)

11.1.2018 Lausunto Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/453/03.08.01.06/2017) 

4.1.2018 Lausunto CP Kelco Oy:n asemakaavan muutoksen luonnoksesta, Äänekoski (KSL/459/03.02.00/2017) 

4.1.2018 Laukaan kirkonkylä; keskustakortteleiden asemakaavan muutos, ehdotus (KSL/2/03.02.00/2016) 

2.1.2018 Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan kaavaehdotus (osa-alue I Piilopohja-Kuukkala) (KSL/218/03.01.00/2015)