Lausunnot ja kannanotot

 

11/2017

15.11.2017 Länsi-Palokan osayleiskaavaluonnos (KSL/387/03.01.00/2017) 

14.11.2017 Viitasaaren keskusta-alueen osayleiskaavaluonnos (KSL/383/03.01.00/2017) 

2.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineisto (KSL/20/03.00.02/2016)

 

10/2017

31.10.2017 Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaatiosta (KSL/386/05.00.12/2017) 

19.10.2017 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (KSL/335/05.00.12/2017)

9.10.2017 Viitasaaren Soraharjun ja Karikon maa-aineslupahakemus (KSL/341/03.05.04/2017)

 

8/2017

30.8.2017 Karstulan kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos, ehdotusaineisto (KSL/204/03.02.00/2016) 

30.8.2017 Kyyjärven kirkonkylän ja sen ympäristöalueenyleiskaava ja Kyyjärven rantaosayleiskaavan muutoksen luonnos (KSL/300/03.01.00/2017) 

25.8.2017 Saarijärven Yrjölän maa-ainesten ottamissuunnitelma (KSL/325/03.05.04/2017) 

25.8.2017 Tiesuunnitelma Vt 4 parantamiseksi välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa (KSL/313/03.07.03/2017) 

25.8.2017 Lausunto hallituksen esityksestä maantielain muuttamiseksi (KSL/310/03.07.03/2017) 

22.8.2017 Lausunto Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaavan ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoamisen 2. kaavaehdotuksesta(KSL/157/03.01.00/2014)

18.8.2017 YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeessa, joka koskee Vt 4 muutossuunnitelmaa tietunnelin muuttamisesta avoleikkaukseksi Jyväskylän Kirrissä (KSL/314/03.06.02/2017)

15.8.2017 Saarijärven Pyhäkankaan sora-alueen maa-aineksen ottamissuunnitelma (KSL/292/03.05.04/2017)

10.8.2017 Maakuntavaltuuston kannanotto: Keski-Suomen maakuntavaltuusto haluaa parantaa Suomen poikittaisliikenneyhteyksiä (KSL/328/03.07.02/2017)

10.8.2017 Maakuntavaltuuston kannanotto: Vt 4 Kirri-Tikkakoski -välin rakentaminen käynnistettävä (KSL/327/03.07.03/2017) 

10.8.2017 Maakuntavaltuuston kannanotto: Sotedigi-kehitysyhtiö Jyväskylään (KSL/326/05.00.12/2017) 

7.8.2017 Soinin kunnan Pesolan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus (KSL/259/03.08.01.06/2014) 

3.8.2017 Vanha paperitehdas 3 -asemakaavan muutoksen luonnos (KSL/284/03.02.00/2017)

 

6/2017

30.6.2017 Keski-Suomen liiton kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnokseen valtakunnallisista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista (KSL/376/05.00.04/2017)

 

5/2017

30.5.2017 Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos, II luonnos (KSL/186/03.01.00/2017)

29.5.2017 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KSL/199/03.05.00/2017)

29.5.2017 Jämsän Kalmonimen asemakaavaluonnos (KSL/19/03.02.00/2017)

24.5.2017 Lausunto ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi (KSL/169/05.00.12/2017)

19.5.2017 Maakuntavaltuuston kannanotto: Keski-Suomi on huomioitava kansallisissa tekniikan alan koulutuksen uudistuksissa (KSL/217/08.00.02/2017)

15.5.2017 Ympäristövaikutusten arviointiselostus / valtatie 4 Vehniä-Äänekoski (KSL/139/03.06.01/2017)

9.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos (KSL/20/03.00.02/2016)

8.5.2017 Kotakennään asemakaava I ja asemakaavan muutos, Äänekoski (KSL/342/03.02.00/2016)

5.5.2017 Laukaan kirkonkylän keskustakortteleiden asemakaavan muutoksen luonnos (KSL/2/03.02.00/2016)

3.5.2017 Valtatien parantaminen Äänekosken kohdalla, Äänekoski: Tiesuunnitelma välille Mämmen ylikulkusilta - Kivisalmi (KSL/168/03.07.02/2017)

3.5.2017 Etelä-Pohjanmaan rakennemalli (KSL/141/03.13.00/2017)

 

4/2017 

26.4.2017 Asiantuntijapyyntö/lausuntopyyntö, Hallintovaliokunta: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (KSL/164/05.00.12/2017)

24.4.2017 Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (KSL/137/05.00.12/2017) 

24.4.2017 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (KSL/142/05.00.12/2017)  

21.4.2017 Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma 2017-2022 (KSL/170/03.13.00/2017)

 

3/2017

31.3.2017 Jämsän taajamaosayleiskaavan 2030 valmisteluaineisto (KSL/60/02.01.00/2017) 

28.3.2017 Asiantuntijapyyntö/lausuntopyyntö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta 28.3.2017, HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (KSL/153/05.00.12/2017)

24.3.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (KSL/74/05.00.12/2017) 

24.3.2017 Kuhmoisten Toritien asemakaavan muutosehdotus (KSL/210/03.02.00/2016) 

20.3.2017 Kirkonkylän asemakaavan laajennuksen luonnos, Konnevesi (KSL/62/03.02.00/2017) 

13.3.2017 Äänekoski 2030 osayleiskaavan ehdotus (KSL/29/03.01.00/2017)

8.3.2017 Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavan luonnosaineisto (KSL/56/03.01.00/2017)

8.3.2017 Hautalahden asemakaavan luonnos, Muurame (KSL/57/03.02.00/2017) 

2.3.2017 Lausunto Jyväskylän seudun jätehuoltomääräyksiin (KSL/103/03.08.00.00/2017)

 

2/2017

10.2.2017 Maakuntajohtajien ja maakuntauudistuksen muutosjohtajien kannanotto: Väliaikaishallinnon riittämätön rahoitus uhkaa pysäyttää sote- ja maakuntauudistuksen käynnistämisen (KSL/91/05.00.04/2017) 

6.2.2017 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan luonnos (KSL/8/03.00.02/2017)

3.2.2017 Esitys liikenne- ja viestintäministeriölle ja valtiovarainministeriölle toimenpiteistä kuituverkko-osuuskuntien ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden talouden vakauttamiseksi (KSL/45/05.00.04/2017)

 

1/2017

27.1.2017 Maakuntahallituksen kannanotto: Orivesi-Jämsä -kaksoisraiteen suunnittelu käynnistettävä heti (KSL/32/03.07.02/2017)

3.1.2017 YVA-menettelyn soveltamisen tarve Fingrid Oyj:n Hämeenlahden (Jyväskylä) ja Hännilän (Joroinen) välisessä 110 kilovoltin voimajohdon uusimisessa (KSL/420/03.08.01.04/2016)