Lausunnot ja kannanotot

 

6/2020

24.6.2020 Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto: REACT-EU -aloitteen varojen kohdentaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti (KSL/189/04.04.03.02/2020)

24.6.2020 Lausunto Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksen ja Nisulan kylän osayleiskaavan luonnoksesta (KSL/129/03.01.00/2020)

12.6.2020 Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta (KSL/142/05.00.12/2020)

11.6.2020 Lausunto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/149/03.01.00/2020)

4.6.2020 Lausunto Nikaran tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (KSL/90/03.08.01.06/2020)

3.6.2020 Kannanotto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän metsäalan perustutkinnon metsäkoneen kuljetuksen osaamisalan järjestämisluvan hakemukseen (KSL/156/08.00.02/2020)

 

5/2020

22.5.2020 Keski-Suomen liiton esitys osaamis- ja toimintokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja toiminnoista (KSL/91/05.00.04/2020)

20.5.2020 Keskisuomalaisten kannanotto kotimaan reittilentojen puolesta (KSL/145/03.07.01/2020)

18.5.2020 Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alu- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (KSL/83/04.07.00/2020)

 

4/2020 

27.4.2020 Lausunto: Valtatie 4 ja 9 parantaminen välillä Haapalahti-Kanavuori, YVA-menettelyn soveltaminen (KSL/80/03.07.03/2020)

24.4.2020 Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa Keski-Suomen yhtenäisyyden säilymisen puolesta (KSL/175/05.00.12/2020)

22.4.2020 Lausunto Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettely soveltamisen tarve (KSL/81/03.08.01.06/2020)

 

3/2020

24.3.2020 Keski-Suomen liiton lausunto oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (KSL/57/04.04.03.02/2020)

23.3.2020 Lausunto lupahakemuksesta maa-aineisten ottamiseen Toivakan Huikon maa-ainesten ottaoalueelta (KSL/19/03.05.04/2020)

19.3.2020 Lausunto Haukanmaa - Isovehmaanmäen tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/50/03.08.01.06/2020)

19.3.2020 Lausunto Laukaan Kuhankosken sotilasvirkatalon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/41/03.12.00/2020)

19.3.2020 Lausunto Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla (KSL/45/03.12.00/2020) 

13.3.2020 Lausunto Pyhän Olavin kirkon rakennussuojeluesityksestä, Jyväskylän (KSL/37/03.12.00/2020)

11.3.2020 Kannanotto Jyväskylän yliopiston tekniikan alan koulutusaloitteeseen (KSL/56/05.00.12/2020)

 

2/2020 

28.2.2020 Lausunto Kivijärven rantayleiskaavan muutoksesta, osittaisesta kumoamisesta ja laajentamisesta sekä kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaavan muutoksesta (KSL/6/03.01.00/2020) 

26.2.2020 Lausunto Hartikan tilan ranta-asemakaavan luonnoksesta, Laukaa (KSL/190/03.03.00/2019) 

6.2.2020 Lausunto Salolan tuulivoimahankkeesta/YVA-menettelyn soveltamisen tarve (KSL/7/03.08.01.06/2020)

4.2.2020 Lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (KSL/4/03.08.01.06/2020) 

 

1/2020

31.1.2020 Maakuntahallituksen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (KSL/17/05.00.12/2020) 

27.1.2020 Lausunto: Äänekosken Urheiluautoilijat ry, Äänekosken Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheilukeskuksen ympäristölupa (KSL/258/03.13.00/2019)

24.1.2020 Lausunto: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma (KSL/254/03.07.00/2019)