Lausunnot ja kannanotot 2018

 

12/2018 

14.12.2018 Keski-Suomen liiton lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi (KSL/301/00.01.00.04/2018) 

13.12.2018 Lausunto Kankainen-Ruuhimäki kyläosayleiskaavaluonnoksesta (KSL/314/03.01.00/2018)

 

11/2018

28.11.2018 Lausunto Viitasaaren Kölkyn alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (KSL/305/03.02.00/2018) 

16.11.2018 Lausunto Muuramen Kinkomaan Vitapolis-alueen asemakaavan muutosluonnoksesta, korttelit 1202 ja 1203 (KSL/107/03.02.00/2018) 

13.11.2018 Keski-Suomen palaute Vaalijalan palvelujen organisoinnista maakunta- ja sote-uudistuksessa (KSL/242/05.00.12/2018)

 

10/2018 

31.10.2018 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista (KSL/237/05.00.12/2018) 

30.10.2018 Lausunto Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta (KSL/247/03.00.02/2018) 

26.10.2018 Lausunto Muuramen Kuusanmäentien asemakaavaluonnoksesta (KSL/252/03.02.00/2018) 

22.10.2018 Lausunto Jämsän Länkipohjaa koskevasta poikkeamislupahakemuksesta (KSL/238/03.12.01/2018) 

10.10.2018 Lausunto Kinnulan Kivijärven ja pienvesien ranta-asemakaavasta sekä Niemelän ja Keskustalon ranta-asemakaavan osittaisesta muutoksesta (KSL/223/03.03.00/2018)

 

9/2018

24.9.2018 Lausunto Muuramen Niittyahon asemakaavamuutoksesta (valmisteluaineisto) (KSL/210/93.02.00/2018) 

3.9.2018 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2019-2022 (KSL/180/05.00.12/2018) 

 

8/2018

7.8.2018 Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin kannanotto: Jyväskylä-Tampere raideyhteyden suunnittelutarve (KSL/213/03.07.02/2018)

14.8.2018 Lausunto Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/188/03.08.01.06/2018) 

7.8.2018 Lausunto tiesuunnitelmasta: Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa (KSL/184/03.07.03/2018)

 

6/2018

18.6.2018 Lausunto Kotakennään asemakaava II:n luonnoksesta (KSL/158/03.02.00/2018)

 

5/2018

31.5.2018 Lausunto Kannonkosken Kismanniemen ranta-asemakaavan muutoksesta Öijännimen asemakaavaksi (KSL/142/03.03.00/2018) 

28.5.2018 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Toivakka (KSL/112/03.02.00/2018) 

21.5.2018 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (KSL/132/05.00.12/2018)

21.5.2018 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kasvupalveluvirastosta (KSL/133/05.00.12/2018)

15.5.2018 Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018-2022 (KSL/100/05.00.12/2018) 

9.5.2018 Lausunto Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 ehdotusaineistosta (KSL/60/03.01.00/2017) 

2.5.2018 Lausunto Länsi-Palokan osayleiskaavaehdotuksesta (pohjoisosa) (KSL/387/03.01.00/2017)

 

4/2018 

23.4.2018 Lausunto valtatien 18 ja 23 kehittämisselvityksestä välillä Jyväskylä - Keuruu (KSL/66/03.07.03/2018) 

17.4.2018 Lausunto Uuraisten Oikarin maa-ainestenottolupahakemuksesta (KSL/94/03.05.04/2018) 

4.4.2018 Lausunto: Maakuntien viitearkkitehtuuri (KSL/45/07.05.04/2018)

3.4.2018 Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas-Kuorejoki, Uurainen ja Äänekoski (KSL/39/03.07.03/2018)

 

3/2018

26.3.2018 Keski-Suomen kannanotto koheesiopolitiikkaan ja tulevaan EU-ohjelmakauteen (KSL/83/04.04.03.02/2018)

23.3.2018 Lausunto Joutsan kunnan esityksestä sote-keskuksen rakentamisesta Joutsan kuntaan (KSL/81/05.00.12/2018) 

20.3.2018 Lausunto Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksesta (KSL/8/03.00.02/2017) 

9.3.2018 Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laajakaistatukilain muuttamisesta (KSL/67/05.00.12/2018)

8.3.2018 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta (KSL/310/03.07.03/2017)

 

2/2018

22.2.2018 Lausunto Kuohun osayleiskaavaluonnoksesta (KSL/22/03.01.00/2018) 

19.2.2018 Lausunto Kuhmoisten Satamarinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta (KSL/26/03.02.00/2018) 

5.2.2018 Lausunto tiesuunnitelman muutoksesta: Vt 4 Jyväskylä-Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri-Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa (KSL/146/03.07.03/2014)

 

1/2018

30.1.2018 Lausunto maantien 16685 (Palokanorren) parantamisesta välillä Saarijärventie-Ritopohjantie (KSL/448/03.07.03/2017) 

22.1.2018 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Väinö ja Rauha Rämön perikunta, Lehto 4:5 ja Kilpijärvi 2:133, Oittila, Korpilahti (KSL/461/03.05.04/2017)

11.1.2018 Lausunto Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (KSL/453/03.08.01.06/2017) 

4.1.2018 Lausunto CP Kelco Oy:n asemakaavan muutoksen luonnoksesta, Äänekoski (KSL/459/03.02.00/2017) 

4.1.2018 Laukaan kirkonkylä; keskustakortteleiden asemakaavan muutos, ehdotus (KSL/2/03.02.00/2016) 

2.1.2018 Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan kaavaehdotus (osa-alue I Piilopohja-Kuukkala) (KSL/218/03.01.00/2015)