Lausunnot ja kannanotot 2019

 

 

12/2019

20.12.2019 Maakuntahallituksen kannanotto: Jyväskylä-Pieksämäki-Jyväskylä junavuorotarjonta entiselle tasolle (KSL/272/03.07.02/2019)

 

11/2019

27.11.2019 Lausunto valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista (KSL/216/05.00.12/2019) 

22.11.2019 Maakuntavaltuuston kannanotto: Kohtuullisuutta käännytyspäätöksiin (KSL/255/05.00.12/2019) 

14.11.2019 Lausunto Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehdasalueen rakennusperintölain mukaisesta suojeluesityksestä (KSL/186/03.12.00/2019)

11.11.2019 Lausunto Palvalahden asemakaavamuutoksesta ja laajennuksesta (Petäjävesi) (KSL/460/03.02.00/2017)

 

10/2019 

4.10.2019 Lausunto Äänekosken Liimattalan tuulivoimahankkeesta / YVA-menettelyn soveltaminen (KSL/175/03.08.01.06/2019)

 

9/2019 

19.9.2019 Keski-Suomen liiton esitys saaristokunniksi ja -osakunniksi vuosille 2020-2023 (KSL/137/05.00.04/2019)

 

8/2019  

30.8.2019 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2020-2023 (KSL/116/05.00.12/2019) 

12.8.2019 Lausunto Kinkomaan Vitapolis-alueen asemakaavan muutosehdotuksesta, korttelit 1202 ja 1203 (KSL/107/03.02.00/2018) 

8.8.2019 Lausunto Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (KSL/195/03.03.00/2018)  

 

7/2019

30.7.2019 Lausunto: Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa, osa-alue I Piilopohja-Kuukkala (kaavaehdotus II) (KSL/218/03.01.00/2015)

 

6/2019

14.6.2019 Maakuntahallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksen rahoituksesta (KSL/112/05.00.12/2019) 

10.6.2019 Lausunto: Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski (KSL/85/03.07.03/2019)

 

5/2019

24.5.2019 Maakuntahallituksen kannanotto EU:n ohjelmakauden 2021 - 2027 alue- ja rakennepolitiikan valmisteluun Suomessa (KSL/89/04.04.03.02/2019)

14.5.2019 Lausunto Rantaväylän pohjoisosan osayleiskaavasta (Jyväskylä) (KSL/71/03.01.00/2019)

 

4/2019

26.4.2019 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta (KSL/62/03.07.07/2019) 

3.4.2019 Lausunto Päijät-Hämeen päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta (KSL/40/03.07.00/2019)

3.4.2019 Lausunto Saarijärven kaupungin pienvesistöjen rantaosayleiskaavan ehdotusaineistosta (KSL/56/03.01.00/2017)

3.4.2019 Lausunto Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan ehdotuksesta (KSL/126/03.01.00/2015)

 

3/2019

15.3.2019 Lausunto Leppävesijärven rantayleiskaavan päivittämisen luonnoksesta (KSL/136/03.01.00/2015)

 

2/2019

28.2.2019 Lausunto kirkonkylän osayleiskaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta (KSL/203/03.01.00/2017) 

22.2.2019 Maakuntahallituksen kannanotto Keski-Suomen ICT-koulutusresurssien puolesta (KSL/32/08.00.02/2019)

 

1/2019 

31.1.2019 Lausunto Huliswoodin matkailualueen ranta-asemakaavaluonnoksesta (KSL/209/03.03.00/2018) 

8.1.2019 Lausunto Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta koskien Petäjävesi-Pyhänselkä 400 kV voimajohtoa (KSL/328/03.08.01.04/2018)

3.1.2019 Lausunto Kuohun osayleiskaavaehdotuksesta (KSL/22/03.01.00/2018)